چگونگی گرفتن لینک و تاثیر آن

بک لینک مانند خیابان و یا یک راه می باشد که بین دو سایت ایجاد ارتباط می کند در واقع بک لینک ها و یا لینک ها مانند جاده هایی هستند که میان وب سایت ها قرار می گیرند، و به این ترتیب یک وب سایت با یک وب سایت دیگر مرتبط می شود.

بک لینک مانند خیابان و یا یک راه می باشد که بین دو سایت ایجاد ارتباط می کند در واقع بک لینک ها و یا لینک ها مانند جاده هایی هستند که میان وب سایت ها قرار می گیرند، و به این ترتیب یک وب سایت با یک وب سایت دیگر مرتبط می شود.

آیا تعداد بک لینک ها بر روی رتبه سایت تاثیر می گذارد؟

درگذشته الگوریتم گوگل و خزنده ها به این ترتیب بود که هرچه تعداد لینک ها به یک وب سایت بیشتر بود رتبه بهتری داشت و از اهمیت بیشتری برخوردار بود اما بعد از تغییراتی که در الگوریتم گوگل داده شد تنها تعداد این بک لینک ها مهم نیستند

چگونه بک لینک بگیریم؟

نکته ایی که بسیار حائز اهمیت این است که چگونگی لینک بیلدینگ و بک لینک گرفتن بسیار عمیق و نیاز به دانش سئو قوی دارد پس اگر در این زمینه وارد شدید با احتیاط زیادی قدم بردارید.

کیفیت لینک ها چه اهمیتی دارد؟

کیفیت لینک ها یی که از وب سایت های دیگر می گیرید بسیار مهم است از این نظر که از چه وب سایت هایی و چگونه این لینک ها گرفته می شود دارای اهمیت است، ممکن است شما از وب سایت هایی که اسپم رکورد انها بالا باشد لینک بگیرید که در این صورت از کیفیت لینک شما کم می شود و یا اینکه از سایت های کم قدرت لینک بگیرید لینک بیلدینگ دارای مقوله های بسیار پیچیده ایی می باشد که در صورتی در این زمینه موفق خواهید شد که عمق و گستردگی لینک بیلدینگ را بدانید.

چند نوع بک لینک وجود دارد؟

دو نوع بک لینک وجود دارد :
Follow : لینک هایی میباشد که به خزنده گوگل می گوید که ادرس url را دنبال کن و با این نوع لینک دهی شما تمام اطلاعات وب سایت مرجع را دریافت خواهید کرد ، این نوع لینک دهی در صورتی که تمام قوانین لینک بیلدینگ در آن رعایت شود باعث بهبود رتبه وب سایت خواهد شد.
No follow : این نوع لینک به خزنده می گوید که آدرس داده شده را دنبال نکن این نوع لینک دهی اطالاعات وب سایت مرجع را انتقال نمی دهد اما در رتبه وب سایت موثر است.